E-İmzalı Belgelerinize Zaman Damgası Ekleyin!

Dökümanınızın imzalanma anını doğrulayın!

E-imza bir dökümanı kimin imzaladığını gösterir. Ancak imzalama tarihi kanunen geçerli değildir. Bazı durumlarda belgenin imzalanma tarihinin, hatta saatinin de çok önemi vardır. Örneğin telif haklarında bir eserin aitliğini ispatlamak için zaman damgası kullanarak o eserin ilk olarak ne zaman oluşturulduğunu doğrulayabilirsiniz.

E-imza’lı dökümanınızın ne zaman imzalandığını doğrulamak ve kayıt altına almak istiyorsanız, imzalama işleminden sonra imzalı dökümanınıza aynı zamanda zaman damgası da eklenmesi gerekir. E-imzala.com sisteminde belge önce e-imza ile imzalanır, arkasından da zaman damgası eklenir.

Zaman Damgası, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu 3.maddesinde de belirtildiği gibi "Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve / veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kayıt" olarak tanımlanmaktadır.

Zaman damgası ile bilgisayarınızdaki her türlü dosyanın ve verinin, elektronik ortamda oluşturulduğu zamanı belirleyebilir, aynı zamanda o tarihten itibaren damgalanan dosya üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadığını da kanıtlayabilirsiniz.